Expert på Havet.nu

Anna Apler

Sveriges geologiska undersökning, SGU | Maringeologi
Ämnesområde: Maringeolog och kemist med inriktning mot sedimentkemi och marin miljö.
Telefon: 018-179192
E-post: anna.apler@sgu.se
Sökord: maringeologi, miljögifter i sediment, sedimentkemi, miljöövervakning i sediment, OSPAR OIC

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!