Expert på Havet.nu

Susanne Qvarfordt

Sveriges Vattenekologer AB | E-post: susanne@vattenekologer.se
Hemsida: www.vattenekologer.se
Sökord: Marinbiologi, ekologi, brackvatten, makroalger, vattenväxter, naturvärdesbedömning, fältinventering och provtagning i vatten, dykundersökningar, miljöövervakning
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!