Profil på Havet.nu

Per Carlsson

Lunds universitet | Biologiska institutionen
Ämnesområde: Arbetar med olika aspekter av planktonekologi: Eutrofiering genom terrester transport av löst organiskt material, vertikal dygnsmigration, toxinproducerande dinoflagellater och cyanobakterier.
Telefon: 046-2228435
E-post: per.carlsson@biol.lu.se
Sökord: växtplankton, djurplankton, dinoflagellater, löst organiskt material, vertikal migration, cyanobakterier, blågrönalger, algtoxiner
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!