Expert på Havet.nu

Maria Kilnäs

Länsstyrelsen i Västra Götalands län | Naturvårdsenheten
Ämnesområde: Arbetar med skydd av marina områden, befintliga och planerade inkl. marina kartläggningar och inventeringar. Deltar i Länsstyrelsens arbete med havsplanering.
Telefon: 010-22 44 721
E-post: maria.kilnas@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/vastragot...djur-och-natur/skyddadnatur
Sökord: naturreservat, Natura 2000, uppföljning, kartläggningar, inventeringar, förvaltningsplaner, havsplanering, marinbiolog

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!