Expert på Havet.nu

Sara Hornborg

RISE | Ämnesområde: Ökad uthållighet av beslut kring selektiva åtgärder inom fiskeriförvaltningen med stöd av Livscykelanalys (LCA)
E-post: Sara.Hornborg@ri.se
Sökord: Fisk, skaldjur, LCA, hållbar resursförvaltning, utkast, rödlistade fiskar, trofiska interaktioner
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!