Expert på Havet.nu

Sara Hornborg

SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik | Miljö och uthållig produktion
Ämnesområde: Ökad uthållighet av beslut kring selektiva åtgärder inom fiskeriförvaltningen med stöd av Livscykelanalys (LCA)
Telefon: 010-5166696
E-post: Sara.Hornborg@sik.se
Sökord: Fisk, skaldjur, LCA, hållbar resursförvaltning, utkast, rödlistade fiskar, trofiska interaktioner
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!