Forskare på Havet.nu

Pär Byström

Umeå universitet | Ekologi, miljö och geovetenskap
Ämnesområde: Min forskning fokuserar på storleksberoende interaktioner inom och mellan fiskarter samt klimatförändringseffekter på populationsdynamik och ekologiska processer i akvatiska ekosystem.
E-post: par.bystrom@umu.se
Hemsida: https://www.umu.se/personal/par-bystrom/
Sökord: fisk, fiskekologi, födoväv, klimatförändringar
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!