Forskare på Havet.nu

Elin Lindehoff

Linnéuniversitetet | Institutionen för biologi och miljö
E-post: elin.lindehoff@lnu.se
Hemsida: https://lnu.se/personal/elin.lindehoff/
Sökord: akvatisk biologi, alger, växtplankton, EcoChange
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!