Forskare på Havet.nu

Lena Gipperth

Göteborgs universitet | Juridiska institutionen
Ämnesområde: Jag har framförallt forskat kring rättsligt genomförande av miljökvalitetsmål, t.ex. miljökvalitetsnormer enligt vattendirektivet.
Telefon: 0768581227
E-post: lena.gipperth@law.gu.se
Sökord: miljörätt, miljökvalitetsnormer, miljöbalken, juridik, vattendirektivet, marina direktivet, båtbottenfärg

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!