Forskare på Havet.nu

Volker Bruchert

Stockholms universitet | Institutionen för geologiska vetenskaper
Ämnesområde: Jag är biogeokemist och arbetar med mikrobiella nedbrytningsprocesser som påverkar exempelvis metanbildning och frisättning från havsbotten, bildandet av giftigt svavelväte samt omsättning av kväve- och fosfatföreningar.
Telefon: 08-164755
E-post: volker.bruchert@geo.su.se
Sökord: metan, svavelväte, syrebrist, bakterier, mikrobiologi, biogeokemi, sediment, stabil isotop, radioisotop, fosfat, kväve, bakteriell nedbrytning

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!