Forskare på Havet.nu

Thorsten Blenckner

Stockholms universitet | Stockholm Resilience Centre
Ämnesområde: Komplexa ekosystemprocesser, exempelvis Östersjöns ekosystem som är under påverkan av övergödning, överfiske, miljögifter och klimatförändringar.
E-post: thorsten.blenckner@su.se
Hemsida: http://www.stockholmresilience...239f11a8dd8de6b8000501.html
Sökord: näringsväv, klimat, assessment

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!