Forskare på Havet.nu

Per Larsson

Linnéuniversitetet | Institutionen för biologi och miljö
Ämnesområde: Kustnära fiskbestånd i Östersjön och miljögifter
Telefon: 0480-447311
E-post: per.larsson@lnu.se
Sökord: miljögifter, eutrofiering, Östersjön, kust, fisk

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!