Forskare på Havet.nu

Stefan Tobiasson

Linnéuniversitetet | Institutionen för biologi och miljö
Ämnesområde: Miljöövervakning i södra Egentliga Östersjön. Speciellt intresse för vegetation.
Telefon: 0480-44 73 46
E-post: stefan.tobiasson@lnu.se
Sökord: Östersjön, miljöövervakning, recipientkontroll, kust, blåstång, ålgräs, vegetation, bottenfauna,
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!