Forskare på Havet.nu

Magnus Nydén

Chalmers tekniska högskola | Kemi- och kemiteknik
Telefon: 031-914557
E-post: magnus.nyden@chalmers.se
Hemsida: http://www.chalmers.se/chem/SV/amnesomraden/teknisk-ytkemi
Sökord: controlled release, biocides, coatings, self-polishing coating, SPC, marine fouling, antifouling, NMR spectroscopy, NMR Diffusometry, teknisk ytkemi

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!