Forskare på Havet.nu

Krister Holmberg

Chalmers tekniska högskola | Kemi- och kemiteknik
Telefon: 031-772 2969
E-post: krister.holmberg@chalmers.se
Hemsida: http://www.chalmers.se/chem/SV/amnesomraden/teknisk-ytkemi
Sökord: paint binders, latex, paint formulation, surfactants, emulsifiers, dispersants, wetting agents, antifouling, teknisk ytkemi

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!