Forskare på Havet.nu

Kjell Nordberg

Göteborgs universitet | Institutionen för marina vetenskaper
Telefon: 031-786 2861
E-post: kjell.nordberg@marine.gu.se
Sökord: fjord, sediment, havsbotten, provtagning, syrebrist, klimat, klimatförändringar, havens historia, paleoceanografi, algblomning, foraminiferer, dinoflagellater, mikrofossil
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!