Forskare på Havet.nu

Anders Tengberg

Göteborgs universitet | Institutionen för marina vetenskaper
Telefon: 031–786 90 63
E-post: anders.tengberg@gu.se
Sökord: processer vid havsbotten, syre, koldioxid, närsalter, långtidsmätningar, utveckling av ny teknologi
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!