Forskare på Havet.nu

Per Hall

Göteborgs universitet | Institutionen för marina vetenskaper
Telefon: 031–786 90 62
E-post: per.hall@marine.gu.se
Hemsida: http://www2.chem.gu.se/staff/per_hall.html
Sökord: Biogeokemi, sediment, tidig diagenes, bentiska flöden, kol, kväve, fosfor, kisel, syrgas, bottenlandare, kusthav, djuphav, långtidsmätningar, observatorier på havsbotten
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!