Forskare på Havet.nu

Åke Granmo

Göteborgs universitet | Institutionen för biologi och miljövetenskap
Telefon: 0707-618102
E-post: ake.granmo@bioenv.gu.se
Hemsida: http://www.bioenv.gu.se/personal/Ake_Granmo/
Sökord: marin påväxt, fouling, antifouling, marine biofouling, ekotoxikologi, marin ekologi, föroreningar, miljögifter, toxicitet, bioackumulering, miljöövervakning, TBT, imposex, havsbaserad vindkraft, recipientkontroll, industriutsläpp, biståndsarbete
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!