Forskare på Havet.nu

Susanne Pihl Baden

Göteborgs universitet | Institutionen för biologi och miljövetenskap
Telefon: 031 786 95 27
E-post: susanne.baden@gu.se
Hemsida: http://www.bioenv.gu.se/personal/Susanne_Baden/
Sökord: Ekofysiologi hos kräftdjur som biomarkör för miljöförändringar. Ekologiska effekter av överfiske och övergödning i sjögräs.

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!