Forskare på Havet.nu

Kristina Sundbäck

Göteborgs universitet | Institutionen för marina vetenskaper
Telefon: 031-786 2703
E-post: kristina.sundback@marine.gu.se
Sökord: bentisk ekologi, grunda mjukbottnar, kväve, multipla stressorer, mikroalger, sediment
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!