Forskare på Havet.nu

Per Sundberg

Göteborgs universitet | Institutionen för marina vetenskaper
Telefon: 031-786 3658
E-post: per.sundberg@marine.gu.se
Hemsida: http://marine.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xsunpe
Sökord: systematik, evertebrater, klassificering, populationsgenetik, fylogeografi, molekylärbiologi
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!