Forskare på Havet.nu

Edna Graneli

Lunds universitet | Akvatisk ekologi
E-post: edna.graneli@biol.lu.se
Hemsida: https://www.biology.lu.se/edna-graneli
Sökord: marina plankton, giftiga alger, algblomning, cyanobakterier, dinoflagellater, kväve, fosfor, isotoper, Östersjön, HABs
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!