Forskare på Havet.nu

Bertil Widbom

Uppsala universitet, Campus Gotland | Institutionen för ekologi och genetik
Telefon: 0498-29 98 38
E-post: bertil.widbom@ebc.uu.se
Sökord: marin ekologi, mjukbottenfauna
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!