Forskare på Havet.nu

Wilhelm Granéli

Lunds universitet | Biologiska institutionen
Telefon: 046-222 38 01
E-post: wilhelm.graneli@biol.lu.se
Hemsida: http://www.limnol.lu.se/limnol...detalj.asp?id=11&typ=person
Sökord: limnologi, biogeokemi, kväve, fosfor, organiskt kol, restaureringsåtgärder Östersjön, syresättning av djupvattnet, manipulering av fisksamhället

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!