Forskare på Havet.nu

Douglas Nilsson

Stockholms universitet | Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Telefon: 08-674 75 42
E-post: douglas.nilsson@aces.su.se
Hemsida: http://www.itm.su.se/page.php?pid=536&id=126
Sökord: marina aerosolpartiklar, marin atmosfärskemi, produktion av primära marina aerosolpartiklar, havssalts aerosol, organisk aerosol, svavel aerosol,  biologisk aerosol, brytande vågor, bubblor i havet, ytfilmer, bubblors dynamik i vatten, bristande bubblors upphov till droppar,  utbyte mellan hav och atmosfär för gaser, aerosolpartiklar, miljögifter, marina bakterier/alger, atmosfärens gränsskikt över havet och havsis, Arktiska Oceanen, mikrometeorologiska flödesmätningar över havet, växelvärkan aerosoler-moln, aerosolers klimateffekter

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!