Forskare på Havet.nu

Ragnar Elmgren

Stockholms universitet | Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Telefon: 08-16 40 16
E-post: ragnar.elmgren@su.se
Hemsida: http://www.su.se/emb/om-oss/ko...c-g/ragnar-elmgren-1.117672
Sökord: marin ekologi, brackvatten, Östersjön, bottenfauna, eutrofiering, cyanobakterier
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!