Forskare på Havet.nu

Agneta Andersson

Umeå universitet | Ekologi, miljö och geovetenskap
Ämnesområde: Är bland annat involverad i forskningsprojekten: (1) Övergödning och miljögifter, (2) Effekt av ökat inflöde av organiskt material på marina pelagiala födovävar, (3) Nutrient richness as a selection factor for the occurrence of predation-resistant bacteria in aquatic environments och (4) Mikrobiella födovävens betydelse för överlevnad och förekomst av harpestbakterien, Franscisella tularensis, i akvatiska system. Är vetenskaplig koordinator för forskningsprogrammet EcoChange.
Telefon: 090-7869845
E-post: agneta.andersson@umu.se
Hemsida: https://www.umu.se/personal/agneta-andersson/
Sökord: Pelagisk biologi, växtplankton, alger, miljöövervakning, näringsväv, vattenmassan
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!