Forskare på Havet.nu

Lars Håkanson

Uppsala universitet | Institutionen för geovetenskaper
Telefon: 018-471 38 97
E-post: lars.hakanson@geo.uu.se
Hemsida: http://katalog.uu.se/empinfo?id=N96-3968
Sökord: sedimentologi och recenta processer i akvatiska ekosystem

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!