Forskare på Havet.nu

Henrik Svedäng

Stockholms universitet | Östersjöcentrum
E-post: henrik.svedang@su.se
Hemsida: https://www.su.se/profiles/hsved-1.297306
Sökord: assessment beståndsseparering beståndsutveckling kustbestånd migration torsk nordsjön skagerrak kattegatt öresund
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!