Forskare på Havet.nu

Ann-Britt Florin

SLU | Institutionen för akvatiska resurser
Ämnesområde: Jag jobbar mest med underlag till fiskförvaltning i form av analyser av fiskebeståndens sammansättning och utveckling över tid, uppföljning av fredningsområden, bedömning av hotstatus för fisk nationellt och internationellt samt kartläggning av främmande arter i kustvatten.
Telefon: 010-478 41 22
E-post: ann-britt.florin@slu.se
Hemsida: http://www.slu.se/annbritt-florin
Sökord: Beståndsanalyser, Plattfisk, Genetik, Märkning, Hotade arter, Främmande arter
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!