Forskare på Havet.nu

Alfred Sandström

SLU | Institutionen för akvatiska resurser
Telefon: 08-699 06 36
E-post: alfred.sandstrom@slu.se
Sökord: fiskeriförvaltning, fiskevård, ekologi, områdesskydd, habitatmodellering, lek- och uppväxtområden, miljöfrågor

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!