Expert på Havet.nu

Bo Gustafsson

Länsstyrelsen Halland | Enheten för naturvård och miljöövervakning
Telefon: 035-132072
E-post: bo.gustafsson@lansstyrelsen.se
Sökord: Marint områdesskydd och miljöövervakning
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!