Expert på Havet.nu

Carina Pålsson

Länsstyrelsen Kalmar län | Miljöenheten
Telefon: 0480-821 52
E-post: carina.palsson@lansstyrelsen.se
Sökord: vattenplanering, akvatisk ekologi, vattendirektivet, övergödning, recipient kontroll, miljöövervakning

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!