Expert på Havet.nu

Rita B Jönsson

Länsstyrelsen Kalmar län | Vattenenheten
Telefon: 010-2238 529
E-post: rita.jonsson@lansstyrelsen.se
Sökord: vattenplanering , akvatisk ekologi , vattendirektivet , övergödning , recipientkontroll , miljöövervakning, havsmiljödirektivet, blåstång, ålgräs

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!