Expert på Havet.nu

Christer Persson

Länsstyrelsen i Skåne län | Miljöavdelningen, Naturskyddssektionen
Telefon: 040-25 26 94
E-post: christer.persson@lansstyrelsen.se
Sökord: områdesskydd, Skåne län, miljömål, Hallands Väderö, Bjärekusten

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!