Expert på Havet.nu

Agnes Ytreberg

Havs- och vattenmyndigheten | Planeringsavdelningen
E-post: agnes.ytreberg@havochvatten.se
Sökord: Vattenförvaltning, karakterisering, basinventering, N2000, miljömål, Hav

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!