Expert på Havet.nu

Björn Sjöberg

Havs- och vattenmyndigheten | Åtgärdsavdelningen
Telefon: 010-698 60 08
E-post: bjorn.sjoberg@havochvatten.se
Sökord: Vattenförvaltning, vattendirektivet, ramdirektivet för vatten
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!