Expert på Havet.nu

Markus Klingberg

Länsstyrelsen Västra Götaland | Vattenvårdsenheten
Telefon: 031-60 55 58
E-post: markus.klingberg@lansstyrelsen.se
Sökord: Oceanografi, Marina frågor, Vattendirektivet, Karakterisering, Västerhavet, Marin Miljöövervakning 
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!