Expert på Havet.nu

Tove Lundeberg

Naturvårdsverket | Miljöanalysavdelningen
Telefon: 08-698 16 11
E-post: tove.lundeberg@naturvardsverket.se
Sökord: miljöövervakning, bedömningsgrunder, Ramdirektivet för vatten, HELCOM, miljögifter, fisk, säl, havsörn, plankton, indikatorer, EEA, EU, miljöövervakningsdata
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!