Expert på Havet.nu

Elisabeth Sahlsten

Havs- och vattenmyndigheten | E-post: elisabeth.sahlsten@havochvatten.se
Sökord: Oceanografi, närsaltsomsättning, mikrobiella kretslopp, biogeokemi, övergödning, planktonproduktion, marin miljöövervakning, hydrografi, nationell utsjömonitoring, internationell koordinering, Skagerrak, Kattegatt, Östersjön
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!