Expert på Havet.nu

Anders Alfjorden

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) | Avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor, sektion för fisk
Telefon: 018-674000
E-post: anders.alfjorden@sva.se
Sökord: Fiskhälsovård, Fiskpatologi, Fiskparasitologi, provtagning fisk, marina fiskarter, brackvattensfiskarter, Östersjön, Västerhavet

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!