Expert på Havet.nu

Martin Isæus

AquaBiota Water Research | Ämnesområde: Koordinering av projekt kring modellering av organismers utbredning och kartering av naturvärden. Forskning kring indikatorer av marin miljöstatus, metoder för rumslig modellering, och metoder för kartering av bentisk miljö.
Telefon: 08-522 302 41
E-post: martin.isaeus@aquabiota.se
Hemsida: http://www.aquabiota.se/svensk/staff/martin/index.html
Sökord: blåstång, Östersjön, vågexponering, modellering, GIS, vindkraft, kartor, naturvärden, marmoni, länsmodelleringsprojekt, NIVA
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!