Expert på Havet.nu

Fredrik Broms

Akvaplan NIVA | Arctic Research and Development
Ämnesområde: Studerar ekologi och säsongsmässiga vandringar hos den nord-Atlantiska knölval-populationen och dess interaktioner med norsk vårlekande sill. Ansvarig för nord-norsk foto-identifikations-katalog över knölval.
Telefon: 4 799 238 995
E-post: fredrik.broms@gmail.com
Hemsida: http://www.akvaplan.niva.no/en/
Sökord: marinbiologi, zooplankton, fotoidentifikation, valar, knölval, marina däggdjur, migration

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!