Forskare på Havet.nu

Anders Persson

Lunds Universitet | Biologiska institutionen
Telefon: 046-2228367
E-post: anders.persson@biol.lu.se
Sökord: Fiskekologi, födoval, habitatval, juvenil torsk, förvaltningsmetoder, samförvaltning

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!