Forskare på Havet.nu

Martin Ratcovich

Stockholms universitet | Juridiska fakulteten
Ämnesområde: Doktorand i folkrätt som skriver en avhandling om folkrättens regler om skydd och räddning av flyktingar och migranter till sjöss. Mina forskningsintressen är folkrätt i allmänhet och havsrätt i synnerhet. Jag har tidigare arbetat som verksjurist på Kustbevakningen och som folkrättsjurist i Regeringskansliet (Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet).
Telefon: 0702278930
E-post: Martin.Ratcovich@juridicum.su.se
Hemsida: http://www.su.se/profiles/mrato-1.193711
Sökord: Folkrätt, Internationell rätt, Havsrätt, Sjörätt, Flyktingar, Mänskliga rättigheter, UNCLOS, Havsrättskonventionen, Juridik, Lagstiftning

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!