Forskare på Havet.nu

Katrin Lundstedt-Enkel

Uppsala universitet | Miljötoxikologi
Ämnesområde: Jag arbetar med att utveckla en biomagnifikationsmodell som inkluderar klorerade, bromerade och fluorerade kemikalier samt Östersjöns högre djur, fiskar, fiskätande fåglar samt fiskätande däggdjur inklusive människan.
Telefon: 070-6784312
E-post: katrin.lundstedt-enkel@ebc.uu.se
Hemsida: http://katalog.uu.se/empinfo?id=N1-368
Sökord: Biomagnifikation, organiska miljögifter, Östersjöns födoväv, Multivariat modellering, Multivariat dataanalys

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!