Forskare på Havet.nu

Åke Bergman

Stockholms universitet | Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Ämnesområde: Forskningsledare vid institutionen som särskilt studerar människors och djurs hälsa och respons för miljögifter. Östersjön är en viktig del i studieområdet, men det finns flera områden internationellt som är av intresse.
Telefon: 08-163997
E-post: ake.bergman@aces.su.se
Sökord: studerar människors djurs hälsa respons miljögifter östersjön

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!