Forskare på Havet.nu

Andrea Morf

Göteborgs universitet | Institutionen för globala studier
Ämnesområde: Forskningsintressen: 1) Havsförvaltning/havsplanering: det institutionella ramverket, processerna, innehållet, problemlösning 2) Deltagande i havs/kustförvaltning: deltagandemetoder & -processer, aktörer och deras nätverk, kunskapsutbyte, kommunikation, problemlösning, konflikthantering Jobbar även som koordinator på Havsmiljöinstitutets kansli med likadana fokusområden.
Telefon: 031 786 42 98
E-post: andrea.morf@gu.se
Hemsida: http://www.globalstudies.gu.se/kontakt/personal/morf/
Sökord: marin förvaltning, integrerad kustzonförvaltning, ICZM, maritime spatial planning, deltagande, konflikthantering, kunskapsintegration, science-policy interface
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!