Forskare på Havet.nu

Jan Albertsson

Umeå universitet | Umeå marina forskningscentrum
Ämnesområde: Miljöövervakning i Bottniska viken
Telefon: 090 - 786 79 91
E-post: jan.albertsson@umu.se
Hemsida: https://www.umu.se/personal/jan-albertsson/
Sökord: miljöanalys, miljöövervakning , mjukbottenfauna , zooplankton , bentisk-pelagisk , Bottniska viken
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!