Forskare på Havet.nu

Björn Frostell

KTH | Industriell ekologi
Ämnesområde: Industriell ekologi arbetar med att förstå och styra samhällets metabolism i en mer hållbar riktning. Mitt intresse inom havsforskning är förbättrad förvaltning och utnyttjande av marina biologiska resurser, med särskild inriktning mot fiskförvaltning och fiskodling.
Telefon: 08-7906137
E-post: frostell@kth.se
Sökord: Industriell ekologi, systemvetenskap, miljösystemanalys, fiskodling, fiskförsörjning, hållbar utveckling

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!